MENU

Strona główna

Kompletny zestaw innowacyjnych narzędzi
do zarządzania średnimi i małymi firmami.

E-learning

Dla kogo

    • Dla kierowników produkcji
    • Dla kierowników magazynu
    • Dla kierowników utrzymania ruchu
    • Dla wszystkich pracowników
 
 
Work Manager
Work Manager to system wspomagający zarządzanie procesowe w przedsiębiorstwach z sektora MŚP. Dzięki innowacyjnej metodzie odwzorowania struktury firmy system może być zaimplementowany z powodzeniem w większości przedsiębiorstw, niezależnie od branży. System ma edukacyjny charakter i umożliwia doskonalenie procesów zarządzania.
 
Rejestracja przebiegu procesów
Skuteczne zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie to podstawa podejmowania właściwych decyzji strategicznych, zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa pracy oraz eliminacji wszelkiego marnotrawstwa. Work Manager stwarza przedsiębiorstwom możliwość rejestrowania przebiegu wszystkich procesów wraz z dokładnym czasem trwania ich etapów. Zastosowanie systemu w celu rejestracji procesów poprawia niezawodności działania firmy, ponieważ umożliwia szybkie wykrycie nieprawidłowości i ich usunięcie, zwiększa wydajność pracy oraz eliminuje straty.
 
Rejestracja pracy maszyn
Work Manager pozwala na zarządzanie pracą maszyn znajdujących się w zakładzie, pobierając i przetwarzając informacje dostarczone z różnych rejestratorów, np. Kart PLC. Dzięki temu terminowa realizacja zleceń nie jest zakłócona, a uczestnicy procesu na każdym etapie wytwarzania otrzymują aktualne dane. Pozwala to również na dostarczanie informacji klientom na temat bieżącego stanu realizacji zamówień oraz menadżerom o aktualnym stanie pracownika.
 
Rejestracja Mobilna
Work Manager rejestruje przebieg procesu poza przedsiębiorstwem dzięki zastosowaniu mobilnej wersji aplikacji Start-Stop, a także wspomaga pracę kierowców czy przedstawicieli handlowych poprzez umożliwienie im przekazywania bieżących zleceń do centrali czy pokazywania ich aktualnej lokalizacji. Takie rozwiązanie pozwala sprawnie i szybko realizować nowe zlecenia, co zwiększa zadowolenie klienta i wpływa pozytywnie na postrzeganie firmy w otoczeniu.
 
Integracja danych
Środowisko informacyjne wielu firm przepełnione jest różnego rodzaju bazami danych, wieloma plikami, folderami i ogromną ilością dokumentacji. W takich warunkach trudno o efektywne wykorzystywanie informacji i sprawowanie nad nimi ścisłej kontroli. Doskonałym rozwiązaniem jest wdrożenie Work Manager, który pozwoli na uporządkowanie firmowych danych obsługiwanych przez różne systemy. System ten tworzy interaktywne środowisko dla wszystkich funkcjonalnych obszarów w firmie. Poza możliwością integrowania danych z różnych systemów umożliwia gromadzenie ich w jednym miejscu gwarantując ich bezpieczeństwo.
 
Analiza danych
Work Manager posiada scentralizowaną bazę danych, w której zawarte są wszystkie informacje o procesach realizowanych w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorstwo zyskuje możliwość wyodrębnienia poszczególnych kategorii informacji oraz ich transformację. To sprawia, że dokonanie analizy zgromadzonych danych można wykonać sprawnie i szybko, otrzymując podsumowanie w postaci wygenerowanego raportu.
 
Przekazywanie danych
Work Manager jest niezwykle przydatny w procesie komunikacji pomiędzy odmiennymi systemami informatycznymi, wykorzystywanymi przez różne grupy przedsiębiorstw współpracujących ze sobą. Możliwość wymiany danych z firmami pozostającymi w najbliższym otoczeniu sprawia, że wszyscy uczestnicy sieci biznesowych mają nieprzerwany dostęp do aktualnych informacji. System posiada jeszcze jedną zaletę, wszystkie zgromadzone w nim dane są bezpieczne i zawsze dostępne dla wszystkich uprawnionych użytkowników.
 
Dokładne odwzorowanie struktury firmy
Złożoność i wieloetapowość działań w wielu firmach sprawia, że proces zarządzania jest obarczony ryzykiem błędu. Korzystając z Work Manager można uzyskać wsparcie w kierowaniu poszczególnymi obszarami firmy. System pozwala na dokładne odwzorowanie struktury przedsiębiorstwa nawet, gdy jest ona bardzo rozbudowana. Dzięki przejrzystemu interfejsowi, którym wyróżnia się Work Manager, budowa struktury jest niezwykle prosta i szybka. Daje to użytkownikom systemu możliwość dowolnego modelowania nowych procesów w oparciu o istniejącą strukturę.
 
Budowanie raportów
Work Manager to system, który zapewnia wsparcie w zakresie realizowania zadań operacyjnych w przedsiębiorstwie, ale jest również niezwykle użyteczny przy obsłudze działań analitycznych. Możliwość budowania konfigurowalnych raportów w zależności od potrzeb firmy, w oparciu o informacje pochodzące z programów, należących do środowiska Work Manager, to kolejna mocna strona tego systemu. Użytkownik ma możliwość dowolnego budowania, modyfikowania, publikowania raportów. Ponadto, może wybierać spośród gotowych szablonów lub przy użyciu łatwych w obsłudze narzędzi kreować własne wzory dokumentów firmowych.
 
Internetowy Moduł Kalkulacji
Internetowy Moduł Kalkulacyjny to narzędzie klasy Business Intelligence umożliwiające prototypowanie modeli kosztowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych w sektorze MŚP. Dzięki zdalnemu dostępowi zapewnia użytkownikom szerokie możliwości wykorzystania jego funkcjonalności. Zarówno w biurze, jak i poza nim pracownicy mogą szybko i profesjonalnie wykonać precyzyjną kalkulację oferty, wygenerować gotowy formularz ofertowy i przesłać do klienta. To rozwiązanie pomaga zaoszczędzić czas, buduje pozytywne relacje z klientem i wspomaga nadzór nad realizacją zleceń.
 
Wykonywanie precyzyjnych kalkulacji
Internetowy Moduł Kalkulacyjny to nowoczesne narzędzie służące do wykonywania precyzyjnych kalkulacji w możliwie najkrótszym czasie. Jest to jeden z wielu elementów Work Managera, który może funkcjonować w przedsiębiorstwie jako autonomiczny produkt. Wykorzystanie go przez pracowników działów handlowych to ogromna oszczędność czasu, ograniczenie ryzyka błędnych kalkulacji, a wraz z tym strat dla firmy. Możliwość tworzenia kalkulacji, ich aktualizowanie, edytowanie i udostępnianie innym użytkownikom stanowi mocną stronę tego modułu. Jednak przede wszystkim Internetowy Moduł Kalkulacyjny to narzędzie, które umożliwia przyspieszenie procesu ofertowania, co może być źródłem przewagi konkurencyjnej na rynku.
 
Tworzenie ofert handlowych
Użytkownicy Internetowego Modułu Kalkulacyjnego posiadają zdalny dostęp do wszystkich informatycznych zasobów, niezbędnych do przygotowania oferty handlowej. Niezależnie od miejsca i czasu istnieje możliwość przygotowania profesjonalnej oferty handlowej dla klienta, która jest generowana na podstawie precyzyjnej kalkulacji kosztów. Szybko i sprawnie opracowana propozycja współpracy może stać się od razu zleceniem produkcyjnym, gdy tylko klient wyrazi akceptację dla jej warunków. To innowacyjne narzędzie cechuje się wielodostępnością, dzięki czemu obsługa różnych grup klientów może być realizowana w tym samym czasie. Natomiast możliwość wygenerowania ujednoliconych graficznie ofert handlowych pozytywnie wpływa na wizerunek firmy.
 
Budowa relacji z klientem
Internetowy Moduł Kalkulacyjny to doskonałe narzędzie wspierające pracę wielu działów w przedsiębiorstwie. Należy jednak podkreślić, że nie tylko w sferze wewnętrznych działań można z niego korzystać, jego możliwości są znacznie szersze. To bardzo przydatny program do budowania i zarządzania relacjami z klientami firmy. Zgromadzenie w jednym obszarze wszystkich danych dotyczących ofert, zleceń, realizacji, płatności, terminów rozliczeń to duże udogodnienie dla pracowników, którzy dzięki temu lepiej rozpoznają potrzeby klientów, a następnie będą mogli szybko je zaspokoić. To także możliwość zweryfikowania skuteczności działań sprzedażowych, zwiększenie efektywności sprzedaży i zmniejszenie kosztów obsługi.
 
Zarządzanie zamówieniami
Wiele przedsiębiorstw napotyka na problem dotyczący braku terminowości oraz niskiej jakości podczas realizowania zamówień. Przy wykonywaniu dużej liczby zleceń konieczne jest właściwe uporządkowanie tego procesu, tak by na bieżąco monitorować postępy pracy przy wykonywanych zadaniach. Internetowy Moduł Kalkulacyjny pozwala użytkownikom na każdym etapie tworzenia gotowego zamówienia dla klienta na zweryfikowanie jego kompletności i jakości. Pozwala to również sprawnie przeprowadzić proces wysyłki towaru do finalnego odbiorcy.
Zwiększ zyski swojej firmy dzięki optymalizacji procesów
Skontaktuj się z nami!
 

 

Adres
ul.Marszałka Focha 18
85-070 Bydgoszcz
Infolinia
Tel: 607-773-522
Dział handlowy
biuro@tisoft.com.pl
Wsparcie
support@workmanager.pl
Zarząd
info@tisoft.com.pl
Dołącz do nas