Oferta

 
Pierwszym etapem wdrożenia Work Managera jest przeprowadzenie analizy potrzeb firmy. Wprowadzenie systemu zmieni podejście firmy do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Wszystkie działania zostaną przedstawione w formie procesów i przedstawione w formie graficznej jako mapa. Pozwoli to na poznanie potrzeb przedsiębiorstwa, wyznaczenie dokładnych relacji zachodzących między pracownikami i czynnościami oraz wyznaczenia czego dokładnie potrzebuje firma.
 
Wdrożenie jest przeprowadzane z indywidualnym podejściem do każdej firmy. Po wprowadzeniu wstępnej konfiguracji systemu na podstawie uzyskanej mapy procesów będzie on dostosowywany do potrzeb przedsiębiorstwa. Pracownicy będą przeszkalani przez specjalistów, którzy ze wsparciem materiałów wideo i platformy edukacyjnej wprowadzą użytkowników w tajniki systemu. Dodatkowo mogą zostać przeprowadzane opcjonalne szkolenia, które jeszcze bardziej podniosą kompetencje pracowników oraz istnieje możliwość połączenia systemu z już istniejącymi funkcjonalnościami czy dodatnie funkcji specjalnych pod potrzeby firmy.
 
Wdrożony system pozwoli na pełne zarządzanie procesami przedsiębiorstwa. Nadzór nad kontaktami z otoczeniem firmy, automatyzacja generowania ofert, zdalne zlecenia, kontrola pracy handlowców i kierowców, dokładna rejestracja czynności i traceability czy automatyzacja części procesów oraz generatory dokumentów zoptymalizuje procesy zachodzące w przedsiębiorstwie. A dane zbierane przez system mogą zostać przedstawione w formie raportów oraz być użyte przez narzędzia Business Intelligence.
 

WEB Calculator

Obsługiwany przez przeglądarkę internetową z dowolnego urządzenia. System kalkulacyjny stworzony z myślą o firmach, oferujących produkty lub usługi, które muszą być indywidualnie kalkulowane i oferowane zgodnie z zapytaniem klienta w krótkim czasie. Poprzez zastosowanie edytora formuł i konstruktora pól danych możliwe jest skonfigurowanie kalkulatora dokładnie pod potrzeby produktu lub usługi. Jeżeli firma posiada własny model kalkulowania może być on przeniesiony 1:1. Zastosowanie słowników materiałów, czynności i maszyn eliminuje pomyłki i znaczenie przyspiesza prace handlowca lub technologa. Każda kalkulacja może zostać zapisana lub skopiowana z wygenerowaniem oferty do klienta. Zastosowanie profili produktów znaczenie zmniejsza ilość parametrów do wprowadzenia i przyśpiesza kalkulowanie. W trakcie wykonywania kalkulacji wyświetlane są składniki kosztu pracy (koszt materiału, jego zużycie, koszt pracy maszyn, koszty dodatkowe). Skonfigurowany kalkulator precyzyjnie wyliczy Techniczny Koszt Wytworzenia, dolicza koszty wydziałowe i ogólnozakładowe metodą wskaźników proporcjonalnych. Z zapisanej kalkulacji powstaje wyspecyfikowany wyrób gotowy lub usługa, dla których możemy stworzyć kartę technologiczną produktu. Z zapisanej kalkulacji można natychmiast wygenerować ofertę dla klienta w formacie PDF zawierającą wybrane parametry pracy lub usługi.
 

Start-Stop

Podnosi wydajność i precyzję funkcjonowania firmy. Aplikacja jest komunikatorem, rejestratorem przebiegu pracy i zużycia materiałów w trakcie realizacji zlecenia w czasie rzeczywistym. Współpracuje z systemem Work manager dostarczając pracownikom na stanowisku pracy kompletu funkcjonalności i informacji koniecznych do realizacji zlecenia. Umożliwia dwukierunkową wymianę informacji pomiędzy pracownikami i kierownictwem. Po zarejestrowaniu procesu realizacji zlecenia możliwe jest wykonanie precyzyjnej kalkulacji powykonawczej (czynność do czynności) i określenie miejsc powstawania przekroczeń. Bogaty zestaw raportów umożliwia analizę wykonywanych czynności i optymalizację procesów.
 

Start-Stop Mobile

Aplikacja na smartfony umożliwiająca nadzór nad pracownikami pracującymi w terenie. Możliwe jest przekazywanie zleceń do wykonania i czynności, których wykonanie ma rejestrować pracownik. Aplikacja jest prosta i intuicyjne w obsłudze. Na jednym urządzeniu może przebiegać rejestracja pracy kilku osób. Za pomocą znaczników GPS znamy miejsce, w którym pracownik rozpoczyna pracę, wykonuje czynności oraz gdzie i kiedy je kończy. Możliwe jest również zdefiniowanie obszaru, w którym powinien przebywać pracownik. Umożliwia to automatyczne zbieranie informacji o rzeczywistym wykonywaniu zadań przez handlowców, kierowców lub inny mobilny personel. Poprzez aplikację możemy przekazywać polecenia służbowe i zbierać informacje od pracowników. Aplikacja zapisuje swoje dane w bazie danych umieszczonej na serwerze internetowym w czasie rzeczywistym. Bogaty system raportowania umożliwia precyzyjne zarządzanie pracownikami, obliczanie rzeczywistego czasu pracy, przerw, uwag od pracowników i kontrolę spóźnień. Modyfikacja zleceń lub czynności jest intuicyjna i może być wykonywana wieloetapowo. W przypadku chwilowego braku dostępu do sieci dane są buforowane w telefonie i wysyłane po ponownym nawiązaniu połączenia. Możliwe jest wyrysowanie tras którymi poruszał się pracownik w mapach Google.
 

Work Manager

System klasy ERP dla małych i średnich firm. Zintegrowany system do wspomagania zarządzania procesami w firmie. Gromadzi i zarządza informacjami na wielu obszarach działania firmy informując o statusie przebiegającego procesu. Rejestracja rozpoczyna się od wyceny, wygenerowania oferty i poprzez poszczególne etapy realizacji pracy za pomocą elektronicznego zlecenia kończy na wyrobie gotowym lub wykonaniu usługi. System wyróżnia ogromna elastyczność konfiguracji i dopasowania z poziomu użytkownika, które potwierdziły się w różnych branżach. Rozbudowany system magazynowy oparty na kodach paskowych umożliwia precyzyjne wydanie materiałów na produkcję pod konkretne zlecenia lub stanowisko i rejestracje ich zużycia. Czynnościowe zlecenie produkcyjne umożliwia przekazanie pracownikom kompletu informacji, eliminuje błędy i umożliwia pracę w brygadach. System wspiera wdrażanie i utrzymanie systemów 5S i ISO przechowując instrukcje, procedury i zdjęcia zgodnie ze strukturą firmy. Umożliwia zaplanowanie wykonania zleceń i wyliczanie produktywności oraz wydajności na dynamicznym wykresie Gantta. System posiada możliwość bezpośredniej współpracy z biurem rachunkowym zmniejszając koszty prowadzenia księgowości w firmie. Dostępne są również kursy szkoleniowe z zakresu zarządzania poszczególnymi obszarami firmy z wykorzystaniem systemu Work Manager.
 
Konsultacje
 1. Badanie potrzeb na wybranym obszarze
 2. Opisanie struktury firmy z uwzględnieniem obszarów, na których przebiegają procesy
 3. Opisanie pracowniczych zależności służbowych
 4. Zbudowanie mapy statusów procesów
 5. Wyznaczanie punktów pomiarowych przebiegu procesów (zdarzeń kluczowych)
 6. Opracowanie procedur postępowania w formie graficznej i tekstowej
 7. Badanie kompetencji koniecznych do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach
 8. Analiza SWOT
 9. Zaproponowanie zmian w koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem
 10. Powstanie dokumentu “Strategia firmy”
 11. Wybór rozwiązania informatycznego – zapytania ofertowe do dostawców oprogramowania
 12. Umowa o poufności z wykonawcą
 13. Wybór firmy wdrożeniowej
 14. Akceptacja formy i harmonogramu wdrożenia
 15. Negocjacja ceny
 16. Mapowanie procesów i zdarzeń na funkcjonalności systemu w celu sprawdzenia dokładności odwzorowania i intensywności wsparcia procesów
Rejestracja i analityka
 1. Rejestracja zdarzeń zachodzących w trakcie trwania procesów
 2. Raporty ze zmian statusów zaimplementowanych na procesach
 3. Rejestracja w czasie rzeczywistym czynności wykonywanych na zleceniach
 4. Rejestracja w czasie rzeczywistym zużycia materiałów i powstawanie produktów
 5. Rejestracja powstawania braków i odpadów
 6. Rejestracja ruchów magazynowych
 7. Implementacja zasad systemów S5, ISO 9001, TQM
 8. Analiza FMEA
 9. Remanenty wyrywkowe
 10. Analiza ciągłości rejestracji czynności przez pracowników
 11. Analiza wydajności i produktywności wykonywanych zleceń
 12. Analizy porównawcze kalkulacji i wykonywania zlecenia
 13. Analizy trendów rentowności zleceń
 14. Analizy Traceability
 15. Analizy wykorzystania zasobów produkcyjnych
 16. Analizy dla celów rachunkowości zarządczej
 17. Analizy porównawcze z zastosowaniem wskaźników finansowych
 18. Analizy sprzedażowe
 19. Analizy dla działu HR
 20. Analizy z zakresu badania kompetencji
 21. Analizy przyczyn powstawania reklamacji
 22. Zlecone analizy strategiczne BI z zastosowaniem elementów sztucznej inteligencji
 23. Audyty i opinie
Wdrożenie systemu
 1. Harmonogram z uwzględnieniem priorytetów wdrażania systemu
 2. Wyznaczanie etapów i rezultatów wdrożenia
 3. Opisanie struktury szkoleń
 4. Uzgodnienie terminów szkoleń
 5. Uwzględnianie terminów odbiorów poszczególnych etapów
 6. Implementacja mapy procesów na konfigurację systemu
 7. Implementacja mapy zdarzeń na statusy systemowe
 8. Konfiguracja systemów kompetencji
 9. Wyspecyfikowanie opcjonalnych, dodatkowych funkcjonalności
 10. Uruchomianie i wdrażanie poszczególnych funkcjonalności systemu
 11. Szkolenia wspierane materiałami wideo
 12. Customizacja raportów dla obsługiwanych obszarów BI
 13. Fakultatywne szkolenia miękkie (badanie kompetencji personelu, łamanie obiekcji)
 14. Opcjonalne wsparcie dla działu HR (wsparcie dla systemów motywacyjnych)
 15. Opcjonalne szkolenia towarzyszące (np. 5S, Lean Management)
 16. Dodatkowe konfiguracje wspierające istniejące systemy (np. ISO 9001, HACAP)
 17. Opcjonalne połączenie z funkcjonującymi w firmie programami (np. Programy finansowo-księgowe, magazynowe)
 18. Okresowa weryfikacja stosowania się pracowników do procedur
Adres
ul.Fordońska 40
85-719 Bydgoszcz
Infolinia
Tel: 607-733-522
52 35 33 272
Dział handlowy
biuro@tisoft.com.pl
Wsparcie
support@workmanager.pl
Zarząd
info@tisoft.com.pl
Dołącz do nas