Realizacje

Opis

Beniamin Sp. z o.o. Sp. k. jest firmą usługowo-handlową posiadającą własną nowoczesną drukarnię offsetową z siedzibą w Cielu niedaleko Bydgoszczy. Projekt B2B zrealizowany dla firmy Beniamin miał na celu opracowanie kompleksowego rozwiązania zwiększającego wydajność i konkurencyjność przedsiębiorstwa. Projekt był realizowany na przestrzeni lat 2011 – 2014.

Problem

Konieczność wprowadzenia nowoczesnych narzędzi usprawniających proces komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem na pięciu obszarach umożliwiających zautomatyzowanie procesu obsługi zamówień handlowo-usługowych.

Rozwiązanie

Zautomatyzowanie przebiegu dokumentacji w firmie poprzez utworzenie narzędzi wspomagających wymianę informacji między pracownikami poszczególnych działów. W ramach projektu utworzono:
  • rozbudowany system wspierający pełną obsługę zleceń na poszczególnych etapach jego realizacji
  • podsystem kalkulacji kosztów realizacji zlecenia na produkcji
  • podsystem katalogowania produktów dla działu sprzedaży i handlowców
  • podsystem obsługi zamówień realizowanych dla dużych klientów – sieci handlowych i hurtowni
  • podsystem umożliwiający zgłaszanie i obsługę reklamacji towarowych i usługowych
  • podsystem zdalnej prezentacji oferty firmy dla handlowców
Ponadto wdrożono system WorkManager z rejestracją danych produkcyjnych na maszynach drukujących.

Efekt

Wprowadzone rozwiązania znacząco wpłynęły na:
  • przepływ informacji wewnątrz firmy dzięki uporządkowaniu przekazywania informacji oraz utworzeniu centralnych rejestrów danych
  • zunifikowanie sposobu komunikacji i wymiany danych handlowych z kontrahentami i kooperantami za pomocą komunikatów EDI
  • poprawę wizerunku firmy dzięki nowoczesnym rozwiązaniom w zakresie prezentacji oferty handlowej
  • Wprowadzone rozwiązania znacząco wpłynęły na szybkość i jakość obsługi zamówień, a także, dzięki zastosowanym technologiom w zakresie elektronicznej prezentacji produktów, zwiększyły atrakcyjność oferty firmy co przełożyło się na wzrost wydajności pracy.

Opis

Firma Sol-Hurt zajmuje się odzyskiwaniem i segregacją surowców wtórnych i mieści się w Solcu Kujawskim. Firma posiada wieloletnie doświadczenie i duże zaplecze magazynowe, oraz własny tabor transportowy. Przedsiębiorstwo cechuje bardzo wysoki współczynnik odzyskiwania surowców wtórnych przekraczający 95%.

Problem

Zarejestrowanie przepływu skupowanych odpadów i powstawania surowców wtórnych w procesie sortowania i oczyszczania. Zarejestrowanie pracy kierowców na obszarach skupu odpadów i dostaw do firm przetwarzających surowce wtórne.

Rozwiązanie

Wdrożenie systemu Work Manager, Start-Stop Mobile, wdrożenie aplikacji wagowej.

Efekt

Dzięki stworzeniu i wdrożeniu aplikacji, która automatycznie odczytuje dane z wagi platformowej informacje o skupowanych odpadach trafiają bezpośrednio do systemu Work Manager. Dzięki zastosowaniu aplikacji na urządzenia mobilne możliwy stał się nadzór nad taborem i optymalizacja jego wykorzystania. Zastosowanie awizacji odbioru odpadów i potwierdzeń dostawy surowców wtórnych umożliwiło planowanie skupu i określenie rentowności sprzedaży.

Opis

Kunke Poligrafia Sp. z o.o. jest drukarnią offsetową, która specjalizuje się w poligrafii reklamowej. Posiada bogaty park maszynowy i młodą dobrze zorganizowaną załogę.

Problem

Kontrola dostępu oraz rejestrowanie wejść i wyjść pracowników i czasu pracy w systemie zmianowym.

Rozwiązanie

Wdrożenie systemu Work Manager i aplikacji Start-Stop.

Efekt

Zastosowanie identyfikatorów w postaci kart RFID i rejestratora Start-Stop na stanowiskach produkcyjnych umożliwia raportowanie wejść i wyjść oraz rzeczywistego czasu pracy poszczególnych pracowników.

Opis

Firma Pink Color jest drukarnią offsetową mieszczącą się w Strzelcach Górnych niedaleko Bydgoszczy. Drukarnia zatrudnia od 30 do 60 osób w zależności od ilości zleceń kompletacyjnych. Firma wykonuje usługi poligraficzne dla swoich partnerów oraz duże kompletacje składające się z wielu elementów.

Problem

W firmie Pink Color problemem było precyzyjne przekazywanie informacji do dużej grupy osób i rozliczanie surowców, półproduktów i produktów w obrębie dużych zleceń kompletacyjnych.

Rozwiązanie

Wprowadzenie systemu ERP Work Manager z rejestracją przebiegu pracy i gospodarką magazynową na stanowiskach produkcyjnych za pomocą aplikacji Start-Stop.

Efekt

Uzbrojenie firmy w system Work Manager umożliwia łatwe tworzenie rozbudowanych wielostanowiskowych elektronicznych zleceń produkcyjnych, za pomocą których są rejestrowane poszczególne wykonywane przez pracowników czynności. Ponadto zużycie surowców, powstawanie braków i półproduktów jest rozliczane w czasie rzeczywistym na każdym stanowisku. Pomimo skomplikowanych zleceń czynności rejestracyjne nie zajmują wiele czasu po zastosowaniu pracy w brygadach.
Opinie zadowolonych klientów
System Work Manager funkcjonuje w naszej firmie od 2013 roku stale się rozwijając. Obecnie obejmuje większość procesów zachodzących naszym przedsiębiorstwie. Dla naszej firmy szczególnie ważnym jest szybkie i precyzyjne kalkulowanie kosztu usług wytwarzania produktów poligraficznych oraz elektroniczne zlecenie produkcyjne. Dzięki możliwości precyzyjnego opisania naszej technologii produkcji, kalkulacje i oferty są dokładne i na czas.

Waldemar Szulc Właściciel drukarni Beniamin
Miło nam pozytywnie zaopiniować system Work Manager, który użytkujemy od 2015 roku. Jesteśmy szczególnym klientem, który aktywnie uczestniczył w kształtowaniu funkcjonalności zawartych w oprogramowaniu Work Manager. Muszę podkreślić, że system Work Manager powstał w celu rozwiązywania konkretnych problemów występujących w zarządzaniu procesami usługowo-produkcyjnymi. Obecnie jest to jeden z najlepszych na rynku systemów klasy ERP drugiej generacji i umożliwia bardzo precyzyjne opisanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.

Marek Pawłowski Prezes Zarządu drukarni Pink Color
Wprowadzenie systemu Work Manager w naszej firmie wymagało bardzo elastycznego zaprojektowania opisu procesów produkcyjnych. W naszej branży (skup i sortowanie surowców wtórnych) proces rejestracji przebiegu informacji obejmuje wiele zmiennych ogniw. Miło nam pozytywnie zaopiniować system Work Manager, który sprostał temu trudnemu zadaniu.

Bogdan Hybner Właściciel firmy Sol-Hurt
Adres
ul.Fordońska 40
85-719 Bydgoszcz
Infolinia
Tel: 607-733-522
52 35 33 272
Dział handlowy
biuro@tisoft.com.pl
Wsparcie
support@workmanager.pl
Zarząd
info@tisoft.com.pl
Dołącz do nas